Mokėjimas

Prekių pirkimas galimas tik su 100% išankstiniu apmokėjimu (prekių kiekis ir pristatymas).

Mokėjimas atliekamas jums patogiu būdu: „MasterCard“, „Maestro“, „Visa“, „Yandex.Money“, „WebMoney“.

Grąžinimas ir keitimas

Pardavėjas (gamintojas) privalo užtikrinti geros kokybės ne maisto prekės, jeigu ji nebuvo naudota, keitimą ar grąžinimą, jos pateikimą, vartojimo savybes, antspaudus, etiketes, taip pat patvirtinantį dokumentą. prekės įsigijimo faktas buvo išsaugotas per keturiolika kalendorinių dienų, jeigu sutartyje nenustatytas ilgesnis terminas, nuo prekės įsigijimo dienos.

Jei prekės įsigijimo faktą patvirtinantis dokumentas buvo pamestas arba dėl kokių nors priežasčių vartotojui nebuvo išduotas, tuomet prekės keitimas arba grąžinimas turi būti atliktas, jeigu vartotojas įrodo pirkimo iš šio pardavėjo (gamintojo) faktą. .

Pardavėjas (gamintojas) privalo užtikrinti parduotų prekių su pasibaigusiu tinkamumo vartoti terminu, neatitinkančių techniniuose reglamentuose, standartizacijos dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant išduotus pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, keitimą ar grąžinimą, nepaisant jos panaudojimas, pateikimo, vartojimo savybių, plombų, etikečių išsaugojimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo prekės įsigijimo dienos, grąžinant vartotojui pinigų sumą už įsigytas prekes.

Keičiant nekokybišką prekę to paties prekės ženklo gaminiu (modeliu, gaminiu), kaina neperskaičiuojama.

Nutraukiant sutartį su vartotoju atsiskaitoma pagal prekės kainą pirkimo metu.

Keičiant nekokybišką prekę į kitos markės prekę (modelį, gaminį), jeigu keičiamos prekės kaina yra mažesnė už mainais pateiktos prekės kainą, vartotojas privalo sumokėti kainų skirtumą. . Vartotojui atsisakius mokėti priemoką, šalys nutraukia sutartį, vartotojui grąžinama pinigų suma už įsigytas prekes. Tuo atveju, kai keičiamos prekės kaina yra didesnė už mainais pateiktos prekės kainą, kainų skirtumas sumokamas vartotojui. Šiuose skaičiavimuose, pabrangus keičiamos prekės kainai, taikoma jos kaina pretenzijos pateikimo metu, sumažėjus – pirkimo metu.

Mokėjimo už įsigytas prekes forma nustatoma vartotojo ir pardavėjo (gamintojo) susitarimu įstatymų nustatyta tvarka.